لیست مراکز آزمون
ردیف نام مرکز آزمون آدرس تلفن
1 اداره آزمون و اسناد دريانوردان - تهران تهران،فرمانیه،بلوار شهید لواسانی، کوچه شهید ثروتی، پلاک 1 02122802507
2 اداره آزمون و اسناد دريانوردان - خوزستان بندر امام خميني، بلوار آيت اله طالقاني، (كمربندي) روبروي فروشگاه تعاوني مرزنشينان، نبش بلوار آيت اله خامنه ايي 06152227470
3 اداره آزمون و اسناد دريانوردان - بوشهر بوشهر،خيابان ورزش، جنب هتل دلوار 07731666019
4 اداره آزمون و اسناد دريانوردان - سيستان و بلوچستان بندر چابهار، انتهاي خيابان شهيد ريگي، اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان 05435321213
5 اداره آزمون و اسناد دريانوردان - گيلان بندر انزلي، خيابان شهيد مصطفي خميني، اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان 01344992242
6 اداره آزمون و اسناد دريانوردان - مازندران و گلستان آدرس نوشهر، ميدان آزادي، جنب اداره گذرنامه،ميدان بندر، ساختمان جديد اداره كل بنادر و دريانوردي 01152115253
7 اداره آزمون و اسناد دريانوردان - هرمزگان بندر عباس، بندر شهيد باهنر، طبقه دوم اداره آزمون و اسناد دريانوردان 07633513289
8 اداره آزمون و اسناد دريانوردان بوشهر - گناوه