نفرات برتر آزمون 8_96(اسفند 96) تهران به شرح ذیل می باشد: در رده ی فرمانده نامحدود: نفر اول آقای حامد نامور از کشتیرانی ج.ا.ا با معدل 76 در رده ی افسر اول: نفر اول آقای علی نوذری چاه عربی از کشتیرانی ج.ا.ا با معدل 86.33 نفر دوم آقای محمد همتی از کشتیرانی ج.ا.ا با معدل 84 نفر سوم آقای امیر پاشا محسنی از نفتکش با معدل 82 در رده افسر دوم: شاگر برتر ندارد(هیچ یک از شرکت کنندگان شرایط شاگرد ممتازی را ندارند) در رده مهندس دوم : نفر اول آقای اردلان صادقی مادوانی از نفتکش با معدل 80.5 نفر دوم آقای محمد مشایخ اشکذری از کشتیرانی ج.ا.ا با معدل 75 در رده مهندس سوم: نفر اول آقای شایان خسروی از کشتیرانی ج.ا.ا با معدل 79 نفر دو آقای محسن روشنی از نفتکش با معدل 77 در رده افسر الکترونیک مخابرات: شاگر برتر ندارد(هیچ یک از شرکت کنندگان شرایط شاگرد ممتازی را ندارند) جهت مشاهده و ارائه ی سند این خبر به شرکت ها فایل مورد نظر را از قسمت عکس همین خبر ذخیره نمائید.

زمان انتشار خبر:10:40 1397/02/05