به اطلاع دریانوردان گرامی می رساند با توجه به انعقاد تفاهم نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این پس دریانوردان هنگام درخواست صدور و یا تمدید اسناد دریانوردی خود نیاز به ارائه و آپلود گواهی سوئ پیشینه در سیستم ندارند و این کار بصورت سیستمی توسط اداره آزمون و اسناد دریانوردان انجام خواهد شد.

زمان انتشار خبر:10:19 1398/03/21