به اطلاع دریانوردان محترم می رساند جهت ثبت نام اولین دوره آزمونهای سال 1398 - دوره 981 می توانند به پورتال جامع امور دریانوردان مراجعه نمایند، مهلت ثبت نام در آزمونهای کتبی این دوره لغایت 98/01/25 و زمان ثبت نام برای آزمونهای شفاهی این دوره از مورخ شانزدهم لغایت بیست و سوم اردیبهشت ماه 98 خواهد بود، "جدول زمان بندي آزمونهاي دريانوردي 6ماهه اول سال 1398" و همچنين برنامه آزمون كتبي دوره هاي 981 و 983 را می توانید از طریق لینک ذیل دریافت نمایید، در ضمن، "جدول زمان بندي آزمونهاي دريانوردي 6ماهه دوم سال 1398" و ساير برنامه هاي آزمون متعاقباً از طریق سایت اعلام خواهد شد.

زمان انتشار خبر:07:37 1397/12/26