به اطلاع کلیه دریانوردان محترم می رساند، مطابق با بند ۸ از ماده ۹ "دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی" ابلاغ شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( نامه شماره 10402/96/ص مورخ 13/02/1396) از تاریخ انتشار این خبر صدور و یا تمدید شناسنامه دریانوردی تنها در ازاء ارائه گواهی عدم سوء پیشینه صادره از نیروی انتظامی ج ا ایران( ناجا) امکان پذیر می باشد.

زمان انتشار خبر:16:45 1397/11/10