کشورهای متعاهد
نام فارسی نام انگلیسی نوع ارتباط
انگلستان ENGLAND شناساسی شونده
بلژیک Belgium شناساسی شونده
روسیه Russia شناساسی شونده
هندوستان India شناساسی شونده
پاکستان Pakistan شناساسی شونده
غنا Ghana شناساسی شونده
استرالیا AUSTRALIA شناساسی شونده
سنگاپور SINGAPORE شناساسی شونده
بلیز BELIZE شناساسی شونده
پاناما PANAMA شناساسی شونده
بنگلادش BANGLADESH شناساسی شونده
اوکراین Ukraine شناساسی شونده
لهستان POLAND شناساسی شونده
فیلیپین PHILIPPINES شناساسی شونده
قبرس CYPRUS شناساسی شونده
مالت MALTA شناساسی شونده