سازمان بنادر و دریانوردی

سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی آزمون های دریانوردی

ثبت نام در آزمون های دریانوردی
راهنمای ثبت نام اینترنتی