درگاه امور دریانوردان در راستای تحقق دولت الکترونیک، درگاه واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی به دریانوردان می باشد.

اطلاعیه و اخبار

  • دوره تطبيقي بیشتر ...
  • نفرات برتر آزمون دوره968(اسفند96) بیشتر ...
  • راه اندازي سامانه برخط ثبت نام آزمون و درخواست صدور اسناد دريانوردي بیشتر ...
  • قابل توجه راهنمايان بیشتر ...

مراکز آموزشی و دوره ها

درگاه امور دریانوردان
نظر شما در خصوص کیفیت وبگاه چیست؟
خوب
متوسط
بد