درگاه امور دریانوردان در راستای تحقق دولت الکترونیک، درگاه واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی به دریانوردان می باشد.

اطلاعیه و اخبار

  • ثبت نام آزمون و درخواست صدور اسناد دريانوردي بصورت اينترنتي در بنادر بیشتر ...
  • نفتكش سانچي بیشتر ...
  • دوره تطبيقي بیشتر ...
  • برنامه آزمونهاي دريانوردي سال1397 بیشتر ...

مراکز آموزشی و دوره ها

درگاه امور دریانوردان
نظر شما در خصوص کیفیت وبگاه چیست؟
خوب
متوسط
بد