پورتال جامع امور دریانوردان در راستای تحقق دولت الکترونیک، درگاه واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی به دریانوردان می باشد.

اطلاعیه و اخبار

  • دوره تطبيقي بیشتر ...
  • نفرات برتر آزمون دوره968(اسفند96) بیشتر ...
  • قابل توجه راهنمايان بیشتر ...
  • ارسال درخواست اينترنتي شركت در آزمون و صدور اسناد بیشتر ...
  • زمان آزمونهای شفاهی دوره974-مرداد و شهریور97 بیشتر ...

مراکز آموزشی و دوره ها

پورتال جامع امور دریانوردان
نظر شما در خصوص کیفیت وبگاه چیست؟
خوب
متوسط
بد