درگاه امور دریانوردان در راستای تحقق دولت الکترونیک، درگاه واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی به دریانوردان می باشد.

مراکز آموزشی و دوره ها

درگاه امور دریانوردان
اخبار
  • ثبت نام آزمون و درخواست صدور اسناد دريانوردي بصورت اينترنتي در بنادر بیشتر ...
  • تغيير در برنامه آزمونهاي كتبي و شفاهي دوره 968 - بهمن ماه 1396 بیشتر ...
  • نفتكش سانچي بیشتر ...
نظر شما در خصوص کیفیت وبگاه چیست؟
خوب
متوسط
بد